Sitemize Hoş Geldiniz...

Reklamı Kapat

universiteler

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. 1992-1993 öğretim yılında daha önce Gaziantep Üniversitesine bağlı olan) Ziraat Fakültesi’nin Tarla Bitkileri ve Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu’nun Elektrik İklimlendirme-Soğutma, İnşaat, İşletmecilik, Makina, Otomotiv (motor), Muhasebe, Pazarlama, Tekstil Bölümleri ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Anılan Kanun ile Üniversitenin akademik yapısı, Ziraat, eskilere ilave olarak Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Orman Fakülteleri, K.Maraş Meslek Yüksekokulu, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimleri Enstitüleri olarak belirlenmiştir.

Daha önce İnönü Üniversitesi’ne bağlı olan Elbistan Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır. Yine 1997-1998 öğretim yılında; Kahramanmaraş Merkezinde eski Sağlık Lisesi binası bünyesinde Yüksek Öğrenim Kurulunun onayı ile 4 yıllık Sağlık Yüksekokulu kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Ayrıca Göksun, Afşin, Andırın ve İslahiye Meslek Yüksekokulları kurularak, Göksun ve Afşin Meslek Yüksekokullarına 1994-1995 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Ancak Afşin ilçesinde fiziki altyapı oluşmadığı için eğitim-öğretim Kahramanmaraş’ta sürdürülmektedir. Üniversite Senatosu İslahiye ve Andırın Meslek Yüksekokullarına 1996–1997 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınmasına karar vermiş, bu karar Yükseköğretim Kurulunca onaylandığı için bu okullara öğrenci alınmıştır. Anılan okulların, sözü edilen ilçelerdeki binaları halk devlet işbirliği ile tamamlanmış olduğu için, her iki okul 1996–1997 öğretim yılında bu ilçelerde öğretime başlamıştır.

Üniversitemiz 4.7.1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik–Mimarlık ve İlâhiyat Fakültelerine kavuşmuştur. Daha sonra 09.05.1996 tarihinde Tıp Fakültesi kurulmuştur. Bu fakülteye 1998–1999 Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınmıştır. Fakültenin fiziki alt yapısı ve Öğretim elemanı ihtiyacı karşılanıncaya kadar bu öğrenciler üç yıl süreyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim- öğretimlerini sürdüreceklerdir. Üniversite ve bağlı akademik birimlerinde, bir taraftan çağdaş eğitim-öğretim programları sürdürülürken, diğer taraftan da, başta araştırma potansiyelini güçlendirme olmak üzere yayım faaliyetlerine başlanmıştır. Halen 7 fakülte, 12 yüksekokulda ikinci öğretim ile 40 bölüm, Meslek Yüksekokullarında, 74 program, Fen Bilimleri Enstitüsünde 16 Bölüm, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 9 bölüm ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere toplam 145 adet bölüm ve program bulunmaktadır.
Ayrıca diğer ülkelerin üniversite ve araştırma kuruluşları ile yakın işbirliğine büyük önem verilmektedir. Bu arada İngiltere’deki Harper Adams, Almanya’daki Berlin Humbold ve Hannover Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri ile Braunsch-Weig Yüksek Tarım Teknolojisi Enstitüleri ile işbirliğinin geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Üniversitemiz, personelimizin planlı ve verimli çalışmaları, Kahramanmaraş’lıların yardım ve ilgileri sayesinde modern bir anlayışla hızla büyüyüp gelişmektedir.

Halen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çatısı altında, yedi fakülte, üç lisansüstü eğitim veren enstitü, iki Yüksekokul, on meslek yüksekokulu, altı araştırma ve uygulama merkezi ve rektörlüğe bağlı beş bölüm yer almaktadır. Üniversitede yaklaşık 11.000 öğrenci eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir. Ayrıca ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya’da toplam 32 öğrencimiz master ve doktora çalışmaları yapmaktadır. Tüm akademik birimlerimizde 28 profesör, 21 doçent, 137 yardımcı doçent, 218 öğretim görevlisi, 64 okutman, 176 araştırma görevlisi , 21 uzman olmak üzere toplam 655 akademik personel görev yapmaktadır. Bunun yanında, Üniversitemizde çeşitli sınıflarda toplam 501 idari personel çalışmaktadır.
Lisans programları, ilgili fakültelerce; lisansüstü programları ise Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerince yürütülmektedir. Ayrıca Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsünde 188, Sosyal Bilimleri Enstitüsünde 137 master öğrenci olmak üzere 325 gencimiz Yüksek Lisansa yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Yurt dışında ABD, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde doktoralarını tamamlayarak yurda dönen yaklaşık 75 öğrencimiz yardımcı doçent olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca halen ABD (10) ve İngiltere (1) olmak üzere toplam 11 öğrencimiz master ve doktora çalışmalarına devam etmektedirler.

Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İsmetpaşa Mahallesi Kültür sk. 46100, Kahramanmaraş
Telefon:(344) 223 76 66 (16 hat)
Faks: (344) 225 14 42
e-mail:
basin@ksu.edu.tr

______________________________FAKÜLTELER_________________________________

Fen Edebiyat Fakültesi:

Fakülte 10 bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Biyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya Coğrafya, Beden Eğitimi ve Spor, Matematik, Eğitim Bilimleri ve Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümleridir. Sekiz bölümde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim sürdürülmektedir. Fakültede halen 1636 öğrenci lisans eğitimi görmektedir. 
Biyoloji Bölümü,Coğrafya Bölümü,Kimya Bölümü, Tarih Bölümü ,Fizik Bölümü,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ,Matematik Bölümü,Sınıf Öğretmenliği Bölümbölümleriyle eğitimini sürdürmektedir. 
Tel : (0344) 251 23 15
Fax: (0344) 251 23 08
Dekan mail:
alidogan@ksu.edu.tr   

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kurularak, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümüne öğrenci alınmak suretiyle öğretime başlamıştır. Daha sonraki yıllarda İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine öğrenci alınmıştır. Uluslararası İlişkiler Bölümüne ise henüz öğrenci alınmamıştır. Kuruluşundan bu yana, bir yandan kurulma çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da bölgenin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda bilimsel araştırma ve faaliyetlere ağırlık verilmektedir. Fakültemizde çağdaş öğretime katkı yanında, çeşitli bilimsel proje araştırmalarına destek verilerek, konusunda uzman bilim adamlarının yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Eğitim - Öğretim sürecinde; İşletme Bölümü’nde, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu çerçevede, öğrenciye işletmelerdeki sorunların tanımı ve çözüm yollarının bulunması konusunda araştırmacı özelliği yanında ülke sorunlarına çözümsel yaklaşımlar kazandıracak, girişimcilik niteliklerini, iş kurma ve yönetme becerilerini geliştirecek programlar uygulanmaktadır.İktisat Bölümü’nde, ekonomi konularına ek olarak, işletme ve finansal ekonomi de dahil olmak üzere ekonominin bütün yönlerini kapsayacak ve öğrencilere ekonominin temel konularını anlamada katkıda bulunacak modern bir eğitim sağlanmaktadır. Öğrencilerin ülke ekonomisinin sorunlarını belirlemede ve çözüm önerilerinde bulunurken küreselleşen dünyadaki gelişmeleri de dikkate almalarını gerektiren bir anlayışta olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı ise, kamu yönetimi alanında yeterli bir eğitim vererek, kamu sektörüne nitelikli yönetici eleman yetiştirmektir. Kamu yönetimi eğitiminde, alanla ilgili sorunlar belirlemek ve çözümler üretmek amaçlanmaktadır. Öğretim programında, yerel, ulusal ve küresel politik ve yönetsel sorunlara ışık tutmak amacıyla bilgiler içeren siyaset, yönetim, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları ile ilgili dersler yer almaktadır.Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize hoş geldiniz derken, mezun olan öğrencilerimize de burada öğrenmiş oldukları teorik ve uygulamalı bilgileri hayata geçirerek başarılı olmalarını ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını ümit etmekteyim. 
Bu bağlamda Ulu Önder Atatürk’ün özdeyişini bir kez daha yenilemekte yarar görüyorum: “Siyasi ve askeri zaferler, ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazlarsa kazanılacak başarılar sürekli olmaz, kısa zamanda söner. Parlak zaferimizi taçlandıracak olan ise ekonomik egemenliğimizin sağlanması ve güçlendirilmesidir" . 

Bölümler:
İktisat ,İşletme ,Kamu Yönetimi ,Uluslararası İlişkiler bölümleridir.
Adres : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 46100 - Kahramanmaraş
Telefon : (344) 223 76 66
Faks : (344) 221 14 29
E-Mail :  
iibf@ksu.edu.tr  
 
İlahiyat Fakültesi:

 İlâhiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinden oluşmaktadır. Ancak, İlâhiyat Fakültelerindeki bu bölümler idarî maksatlı olup, eğitim-öğretim faaliyetleri "İlâhiyat Lisans Programı" şeklinde yürütülmekte ve tüm öğrenciler, bölüm farkı gözetmeksizin aynı dersleri almaktadır.
1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında (hazırlık sınıfı + dört yıl eğitim sistemiyle) eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz, ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. İlâhiyat Fakültelerinde hazırlık sınıflarının kaldırılmasıyla birlikte Fakültemizde halen 4 yıllık Lisans düzeyinde, ayrıca "Temel İslam Bilimleri" ve "Felsefe ve Din Bilimleri" alanlarında Yüksek Lisans düzeyinde eğitime devam edilmektedir.
Temel İslam Bilimleri,Felsefe ve Din Bilimleri,İslam Tarihi ve Sanatları bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir.
Adres : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 46100 - Kahramanmaraş
Telefon : (344) 237 68 87 - (344) 237 68 88 (santral)
Faks : (0344) 237 68 76
E-Mail :
ilahiyat@ksu.edu.tr  

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi:

K.S.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Lisans, II. Öğretim Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim/Öğretimi verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği; Yüksek Lisans Eğitim/Öğretimi verilen İnşaat Mühendisliği ve Eğitim/Öğretime başlama çalışmaları süren Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere toplam 6 bölüm faaliyetlerini sürdürmektedir.
K.S.Ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 21 Temmuz 1995 tarih ve 22350 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 95/7044 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.
Elektrik Elektronik Mühendisliği ,Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği,Jeoloji Mühendisliği
Adres: Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gazi Antep Yolu Üzeri Karacasu Kampüsü 46601, Kahramanmaraş ...DEVAMI >>>

Tel : +90-344-251 23 15-16-17( Santral) 

Faks : +90-344-251 23 42

KURULDUGUMUZDAN BU YANA 244117 ziyaretçi EDE BURDAYDI.SAGOLSUNLAR VAR OLSUNLAR

Bugün 13 EDE Sitemizi Ziyaret Edip 20 Defa Sayfaları Kliklemiştir.

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 44.222.104.206" Burdasın = > universitelerBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol