Sitemize Hoş Geldiniz...

Reklamı Kapat

afsin ekonomi

AFŞİN EKONOMİK YAPISI

Kuruluş tarihi MÖ.(3000) yıllarına giden yerleşim yeri olan Afşin, aynı zamanda Güney Akdenizi Orta Anadolu ya bağlayan geçit niteliği de taşıdığından Ekonomi, her zaman canlılığını muhafaza etmiştir. Fakat 1944 yılına kadar Elbistan ilçesinin nahiyesi olarak kalması ticari hayatın geç gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. 1975 yılında termik santralin inşaatına başlanması ve 1986 yılı süreci içerisinde İlçe ekonomisi işçi potansiyeline bağlı olan bir atılım yaşamıştır.

                Bu süreçten önce ekonomisi %90 tarım ve hayvancılığa bağlı olan ilçe sanayi girdileri ve bu yolla meydana gelen istihdam, tarım ve hayvancılıktaki önceliği giderek azaltmıştır. İlçemizdeki termik santrallerinden 3.cü ve 4.cü ünitelerinin  önümüzdeki yıllarda yapılacak olması ekonomide giderek sanayi ağırlıklı ekonomik yapının oluşmasını sağlamaktadır.

         TARIM  

                İlçemizde tarla ziraatçılığı hakimdir. Tarla ziraatına ayrılan alan (83.142 ) Ha. dır. İlçeyi kuzeyden güneye doğru ikiye bölen Hurman Çayı, tarıma geniş sulama imkanı verse de; sulama kanalı ve göletlerin mevcut olmayışı ilçenin tarla ziraatını uzun yıllar mağdur etmiştir. Ancak devlet yatırım programına alınan Karakuz ve Adatepe sulama barajlarının faaliyete geçmesi durumunda ülkemizin sayılı ovalarından olan tarım alanlarımızın verimi, arzulanan noktaya ulaşacaktır. 

                Şeker pancarı ekimi, ilçemizin sulanabilir arazisinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Her yıl dönüşümlü olarak ekilen 5000 Ha. lık bir alanı kaplayan pancar üretimi bölgemizde bulunan şeker fabrikasının %42’lik ham maddesini karşılamaktadır. Şeker polar derecesi 19.1 olan yöre şeker pancarı, nitelik açısından önemli bir yer teşkil eder. Yıllık üretim miktarı 275000 Ton dur.

                Sanayi bitkilerinden olan Ayçiçeği, ilçemizde son yıllarda geniş ekim alanları üretimi yapılmaktadır. Bu bitkinin iklime uyum sağlaması ve ekonomik değerinin anlaşılması bu artışa neden olmuştur.

         HUBUBAT/ BAKLİYAT

                İlçemizde üretilen hububat ve bakliyat nev 'i ilçe ekonomisinde önemli bir yeri tutar. Afşin ovasında ekilebilir alanlarda Buğday (60.000 Ton), Arpa(20.000 Ton), Nohut      (6.000 ton), Fasulye (20.000 ton), K.mercimek (50 ton), Mısır (180 ton), Yeşil Mercimek    (20 ton) ekimleri yapılan türlerdendir. Bunlardan ilçe ekonomisine asıl katkıda bulunan ürünü buğday ve fasulye teşkil eder. 

                Bölgemizde yetiştirilen fasulye, Yurt sathında aranan bir tür olup özel bir lezzete sahiptir.

                Meyvecilik ve sebzecilik : Bundan 30-40 yıl öncesine gidildiğinde ilçe ve köylerinde genelde büyük meyve bahçeciliği yapılmakta iken Son yıllarda bu alanların giderek küçülüp kaybolma noktasına gelmesinin en belirgin sebebi; ilçede başlayan sanayileşme ve buna bağlı etmenlerin rol oynadığı bir gerçektir. Genel ekonomiye fazlaca bir fayda sağlamayan bu tür üretimlerin, Ancak çiftçilerimizin kendi bütçelerine bir nebze katkı sağlamaktadır. Özellikle elma (3000 Ton) ve kayısı(1250 ton) üretiminin bir bölümü ilçe dışına da pazarlanma imkanı bulmaktadır. Ayrıca seyrekte olsa bahçe ağacı olarak armut (380 ton) kiraz(36 ton), Vişne(140 ton), ceviz (204 ton) gibi meyveciliğe rastlamak mümkündür. Günümüzde  meyveciliğe nadiren de olsâ, Kargabük, Deveboynu, Soğucak, Nadır, Kamışçık köylerinde rastlanabilir.

                İlçemizde geleneksel olarak yapılan bağcılık, son yıllarda eski önemini kaybetmeye yüz tutmuştur. Sanayi atıkları şehirleşmenin getirdiği olumsuzluklar, bağcılığın devamını ve gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir.

                Sebzecilikte, özellikle; domates, salatalık, biber, lahana, soğan, sarımsak , patates ekiminin yanı sıra ticari katkısı bakımından son yıllarda karpuz ve kavun ekiminde ciddi artış meydana gelmiştir.

         HAYVANCILIK

 

                Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığının, genel olarak modern usullere göre yapılamadığı ilçemizde nadiren de olsa günümüz yetiştiriciliğine örnek ahır ve kombinalara rastlamak mümkün. İlçenin dağlık kesimlerinde; özellikle Binboğa dağı eteklerine yakın yerleşim alanlarında koyun yetiştiriciliği yapılır. Zira bu bölgede Yayla usulü yetiştiricilik hakimdir. Ovalara doğru inildiğinde, Büyükbaş hayvancılığı ön plana çıkar Bilhassa son yıllarda kültür ırkı sığır besiciliği yaygınlaşmıştır. Bu sektörde yapılan üretim (Et-Süt ve Mamülleri) İlçe, ekonomisinde önemli bir yer tutar. Diğer taraftan kümes hayvancılığı, organize bir biçimde gelişmemiş olup, halk usulü besicilik devam etmektedir. Bunun yanı sıra ilçede modern yumurta üretim tesisi  ile alabalık üretim tesisleri bulunmaktadır.

         SANAYİİ 

 

                Afşin’de sanayii özel sektörde kayda değer ölçülerde gelişme göstermese de  özellikle kamu sektöründe gelişme göstermiştir.

                İlçede halen A ve B Santraller olmak üzere iki adet Termik Santral elektrik üretimine devam etmekte, C ve D santrallerin bölgeye yapımı planlanmaktadır. Santrallerin yapımıyla birlikte hem ilçenin ekonomik yapısında gelişme ve canlanma olmakla birlikte, ülke ekonomisinede ciddi katkıları olmaktadır.

         BANKALAR

                İlçe merkezinde, Ziraat, Vakıf, İş ve Şekerbank' a ait şubeler bulunmaktadır.

AFŞİN TANITIM İLGİLİ BAĞLANTILAR

| AFŞİN TARİHÇE | | COGRAFI KONUM | | NÜFUS YAPISI | | EKONOMİK YAPISI |

| KÜLTÜREL YAPISI | | TURİZM BÖLGELERİ | | AFŞİNDE SPOR | ESHABUL KEHF | | ÖNEMLİ TELEFONLAR |KURULDUGUMUZDAN BU YANA 181242 ziyaretçi EDE BURDAYDI.SAGOLSUNLAR VAR OLSUNLAR

Bugün 4 EDE Sitemizi Ziyaret Edip 99 Defa Sayfaları Kliklemiştir.

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 54.167.216.239" Burdasın = > afsin ekonomi=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=