Sitemize Hoş Geldiniz...

Reklamı Kapat

S.imam üni.devami

Orman Fakültesi:

1992’de kurulmuştur. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 1996-1997, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2001-2002 ders yıllarında eğitim-öğretime başlamış olup Peyzaj Mimarlığı Bölümü henüz öğrenci almamıştır. Fakültede Orman Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler ‘Orman Mühendisi”, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler “Orman Endüstri Mühendisi” ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde okuyacak öğrenciler “Peyzaj Mimari” olarak mezun olacaklardır. Fakülte öğretim üyeleri ve yardımcıları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmakta ve zaman zaman üniversitemizde bu etkinliklere yer vermektedirler. Fakülte, bölgede tek Orman Fakültesi olması sebebiyle Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerindeki elemanlara danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, orman ürünleri, kağıt sanayisi ve özel kuruluşların ağaç işleme tesisleri ile yakın bir ilişki içerisindedir.
Ülkemizin ekonomik ve sosyal alanlarda gelişmesinde, doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasında, sürdürülebilir ormancılığın yaygınlaştırılmasında ve ormancılık sektöründe mal, hizmet ve bilgi üretiminde dünya ülkeleriyle ile rekabet eder düzeye ulaşılmasında orman fakültelerine çok büyük görevler düşmektedir. KSÜ Orman Fakültesi kurulduğu yer itibariyle, son derece önemli bir mevkide bulunmaktadır. Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan bir ilimiz olup, ilin doğusundaki bir bölümü Güney Doğu Anadolu, kuzeyindeki bir bölümü ise Doğu Anadolu bölgesi sınırları içersinde kalmaktadır. Bu yönüyle Kahramanmaraş, farklı iklim tiplerine sahip ve özellikle karasal iklime geçiş noktasında bulunması nedeniyle, bölgede son derece zengin bir bitki örtüsü mevcuttur. Ayrıca, KSÜ Orman Fakültesi, ülkemizin en büyük projelerinden biri olan GAP’ın yer aldığı bölgeye en yakın olan orman fakültesidir. Bu nedenle KSÜ Orman Fakültesi, bölge ormancılığı ve orman endüstrisi açısından büyük önem taşımaktadır. Orman Fakültesinin hedefi gelecek yıllarda ormancılık mesleğinin daha çağdaş ve bilgi toplumu ile uyum içerisinde bulunmasını ve KSÜ Orman Fakültesinin diğer Orman Fakülteleri arasında iyi bir yer edinmesini sağlamaktır.

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı bölümleriyle eğitim vermektedir. 
Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi 46100 - Kahramanmaraş
Telefon (344) 223 79 23 
Faks:(344) 221 72 44 
E-Mail : 
orman@ksu.edu.tr  

Tıp Fakültesi:

KSÜ TIP Fakültesi Bakanlar Kurulunca 9/5/1996 tarihinde kurulmuş, 26.5.1997 tarihinde Sağlık Müdürlüğünden alınan binasında, faaliyetlerine başlamıştır.Fakültemiz kuruluşundan itibaren poliklinik hizmetlerine başlamıştır. 2001 yılında yeni poliklinik binamız tamamlanarak hizmete sokulmuştur.110 yataklı hastanemiz 30.10.2000 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir. Hastanemizde cerrahi yoğun bakım, koroner yoğun bakım, doğum salonu ve yeni doğan ünitesi mevcuttur.Hastanemizde verilen sağlık hizmetlerinin yıllara göre dağılımı tabloda gösterilmiştir. 
 
Fakültemiz kuruluşundan itibaren anabilim dalları, bölümler oluşturulmaya başlanmış, gerekli atamalar yapılmıştır. Akademik ve idari kadroda bulunan personel sayıları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Şu an 3 bölümde toplam 26 anabilim dalı olarak hizmet verilmektedir. 
 
Bölümler Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri dir.
Adres : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastane Cad No 32, 46050 - Kahramanmaraş
Telefon : (344) 221 23 37
E-Mail :
tipfak@ksu.edu.tr  

Ziraat Fakültesi:

Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi, 18.06.1987 tarih ve 41 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin Ek 2. Maddesi gereğince Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Fakültenin kuruluş aşamasında sadece Tarla Bitkileri Bölümüne 1988-1989 öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alınarak öğretime başlanmıştır. 03.07.1992 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı Kanunun Ek 26. Maddesinin (a) bendine istinaden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) kurulmasıyla, Kahramanmaraş Ziraat Fakültesi Gaziantep Üniversitesi’nden ayrılarak 1993 yılı Ocak ayında KSÜ ye bağlanmıştır.

Ziraat Fakültesi tarımsal konulardaki araştırma, uygulama ve üretim faaliyetlerini kendisine ait arazilerde yapmaktadır. Kahramanmaraş’ın kuzeyinde Gafarlı’da yer alan yaklaşık 600 dekarlık arazide Hayvansal Üretim Tesisleri ve Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Hayvancılık, sebze ve meyvecilik ile ilgili araştırma ve öğrenci uygulamaları ve yaz staj çalışmaları burada sürdürülmektedir. Bu kampüste stajer öğrenciler için dersane, yemek ve yatakhaneler ile sosya laktivite olanaklarının bulunduğu bir staj tesisi yeralmaktadır. Ana kampüs alanı olan Avşar ve Karacasu kampüs alanları içinde yer alan yaklaşık 2000 da arazide buğday, arpa, mısır, silajlık mısır ve yonca üretimi yapılmaktadır. Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü içinde bulunan 60 da alanda tarla bitkileri araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırma ve üretim faaliyetlerinde öğrencilere uygulamalı öğretim olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca bitkisel ve hayvansal üretimin çeşitli dallarında (örneğin; buğday, pamuk, keçi) çevrede bulunan çiftçi tarla veya sürülerinde araştırmalar yapılmakta ve geliştirilen bilgi ve teknolojiler doğrudan çiftçiye aktarılmaktadır.

Bahçe Bitkileri,Tarım Ekonomisi,Bitki Koruma,Tarım Makinaları,Gıda Bilimi ve Teknolojisi,Tarımsal Yapılar ve Sulama,Tarla Bitkileri,Su Ürünleri ,Toprak bölümleriyle eğitim ve öğretime devan etmektedir.
Tel : (0344) 223 00 47
Fax: (0344) 223 00 48
e-mail:
eefe@ksu.edu.tr  

________________________________ENSTİTÜLER________________________________

Fen Bilimleri Enstitüsü:

BÖLÜMLER:
Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Biyoloji,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Fizik,İnşaat Mühendisliği,Jeoloji Mühendisliği,Kimya,Matematik,Orman Endistri Mühendisliği,Orman Mühendisliği,Pamuk Eksperliği,Tarım Ekonomisi,Tarım Makinaları,Tarımsal Yapılar ve Sulama,Tarla Bitkileri,Tekstil Mühendisliği,Toprak,Zeootekni dir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde doğrudan Rektörlüğe bağlı akademik birim olarak 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki yasanın 26. maddesi hükümlerine göre, 1992-1993 akademik yılından bu yana eğitim-öğretimine 10 anabilim dalında devam etmektedir. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde 10 anabilim dalında 52 adet öğretim üyesi görev yapmaktadır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılı itibariyle, yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrenci sayısı ise 219 adettir.
Türkiye’nin genç üniversitelerinden biri olan ve bu yıl kuruluşunun 10. kuruluş yılını kutlayan KSÜ, kısa zamanda büyük bir gelişme göstermiştir. 1996 yılında ilk mezunlarını vermiş olmasına rağmen, Enstitümüz 100’ün üzerinde yüksek lisans tezinin ve çok sayıda makale çalışmasının yapıldığı bir araştırma merkezi haline gelmiştir. Enstitümüzü, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daha da ileriye götürme, bölge, ülke ve dünya ölçütünde bilimsel çalışmaların yapıldığı bir bilim yuvasına dönüştürme yolunda kararlı adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz. 
Enstitümüzün gerek akademik gerekse idari yönden işlevlerini yerine getirmesinde önemli katkılarını esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN’a, İlgili Dekanlarımıza, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına ve Lisansüstü ders veren Öğretim Üyelerine, şükranlarımı sunarım. 
e-mail:
sosbil@ksu.edu.tr 
 
Bunların dısında Sağlık Bilimleri Enstitüsünüde bunyesinde bulundurmaktadır.

_______________________________YÜKSEKOKULLAR____________________________

Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu:

1996 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği adı altında açılan bölümümüz, 2000 yılında kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlanmıştır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında yüksekokulumuz bünyesine Öğretmenlik dışında Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği bölümleri de açılmıştır. Okulumuz özel yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır.
Antrenörler (spor eğitimcileri) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde, okullarda, spor kulüplerinde görev alabilirler.
Beden Eğitimi ve Spor,Spor Yöneticiliği,Antrenörlük,Master Programı bölümleriyle eğitim vermektedir.
Adres: K.S.Ü Merkez Kampüsü, İsmet Paşa Mah.46100 Kahramanmaraş
Tel: (+90 344) 223 76 66
Faks: (+90 344) 225 14 42

Kahramanmaraş sağlık Yüksekokulu:

02. Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 96/8665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemize bağlı olarak lisans düzeyinde Hemşirelik ve Ebelik Programı 1997-1998 öğretim yılında öğretime açılmıştır. İlk mezunlarını 2001 yılında vermiştir.
Yüksekokulumuzun amacı; Sağlık Hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesinde ihtiyaç duyulan hemşire ve ebelerin nitelikli bir eğitim öğretimi sonucunda kaliteli ve iyi hizmet veren, hastalara şefkatle yaklaşan, mesleğine vakıf, bilgili ve uluslar arası normlara uygun hemşire ve ebe yetiştirmektir.
Hemşirelik ,Ebelik bölümleriyle eğitim vermektedir.
Adres : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hastane Cad 
...DEVAMI >>>
No 32, 46050 - Kahramanmaraş
Telefon : (344) 221 23 37- 221 23 48
 Faks (344) 221 23 71
 E-Mail :
sagyuk@ksu.edu.tr  

KURULDUGUMUZDAN BU YANA 224618 ziyaretçi EDE BURDAYDI.SAGOLSUNLAR VAR OLSUNLAR

Bugün 4 EDE Sitemizi Ziyaret Edip 100 Defa Sayfaları Kliklemiştir.

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 44.212.99.248" Burdasın = > S.imam üni.devamiBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol