Sitemize Hoş Geldiniz...

Reklamı Kapat

Karacaoglan

 

    Türk halk edebiyatının en kuvvetli mümessili olan Karacaoğian'ın hayatı hakkındaki bilgilerin pek noksan olduğu edebiyat tarihçileri ve araştırıcı folklorcüler tarafın dan itiraf edilmekte ise de; şairin cenup Türkmenlerinden, o zaman Kahramanmaraş Eyaleti sınırlan içinde bulunan Bahçe ilçesinin "Farsak" köyünden olduğu, halen aynı köyde yaşayan "Sail Oğulları" ailesine mensup bulunduğu hususunda hemen hemen ittifaka varılmaktadır. Karaca-oğlan Kahramanmaraş'ın bir köyünde doğmuş ve yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin bir köyünde ölmüştür. Bu hususlara ait yapılan inceleme ve tesbitleri şöyle sıralayabiliriz:

    1- Sayın Ferruh Arsunar "Efsaneler Kahramanı Kara-caoğlan" adındaki eserinde, şairin Kahramanmaraş yakınlarında "Zivat" köyünden olduğunu yazmaktadır. Ancak bugün "Zivat" adında bir köy bilememekteyiz. Zaman zaman köy adlan değişmekte olduğundan bu husus araştırılmalıdır. Zivat, başka bir köyün mezrası (obası) ya da bir semt ve bir yayla ismi de olabilir. Bu yönden de araştırılma yapılmalıdır.
 
    2-   Karacaoğlan Şahdüldül Dağının Bahçe ilçesine bakan yamaçlarındaki, "Bunsuz" köyündendir. Karacaoğlan 13-14 yaşlarında iken bir kıtlık senesinde Kahramanmaraş'a gelmiş ve Şazibey Camii müderrislerinden Çimeni zade (eski mevlevi tekkesinde medfun) hocanın hizmetine girmiştir.Okuyup yazma bilmediği halde Karacaoğlan, fırsat buldukça talebeler arasına karışır, Çimeni Zadenin derslerini takip ederek feyiz alırmış. Karacaoğlan saz çalıp şiir söylemeye bu zaman başlamış ve eski Arasa semtindeki Aşıklar kahvesine de devam ederek halk şairliğinin en yüksek mertebesine erişmiş ve diyar diyar dolaşmağa başlamıştır.Burada Çimeni zadenin yaşadığı devrin ve diğer bazı hususların da tesbiti gerekir. Büyük Sır Köyünde, Düldül Dağının batı yamaçlarına köylüler "Boosuz veya Boğsuz" demektedir. "Bunsuz" köyü ile "Boosuz" bölgesinin bir ilgisi olup olmadığının araştırılması da lazımdır.

   3-   Oyun yazan sayın Sabahattin Engin'in 25 kadar olan piyeslerinden birinin konusu Karacaoğlan'dır. Tercüman Gazetesinin açtığı yarışmayı kazanan "Her şeyden Üstün" adındaki bu eseri hakkında yazar Maraş'lı bir arakadaşına yazdığı mek tupta şöyle demektedir.

"- Önce eser, Karacaoğlanın hayatı değildir. Karacaoğian'ın kişiliğinde, sanatının aşktan da üstün olduğunu belirten bir motifin işlenmesidir. Sonraki önemli bir husus ta, Karacaoğlana ait "her şeyden Üstün"e ana konu teşkil eden miti Kahramanmaraş'ta İbrahim Ağa adında ki bir köylüden tesbit etmiştim. Mit şu:

   1946 yılı sanıyorum Eloğlu ile Kahramanmaraş arasında, Eloğlundan gelirken sağda bir köy vardır, (Tarife göre Kılıfı köyü olması gerekir). Oraya gitmiştik. Orada ibrahim Ağa adında birini tanıdım. Yaşlı hoş sohbet bir adam. Konuşma arasında söz Karacaoğlana intikal etti. O şunu anlattı...DEVAMI >>>

K.MARASLI SANATÇILAR İLGİLİ BAĞLANTI

| N.FAZIL KISAKÜREK | | KARACAOĞLAN | AŞIK MAHSUNİ ŞERİF | CAHİT ZARİFOĞLU |

| ABDURRAHMAN KARAKOÇ | AHMET TAŞGETİREN | ALAADDİN ÖZDENÖREN | AŞIK YENER | | KIRAÇ |

 

 

 
KURULDUGUMUZDAN BU YANA 224617 ziyaretçi EDE BURDAYDI.SAGOLSUNLAR VAR OLSUNLAR

Bugün 3 EDE Sitemizi Ziyaret Edip 41 Defa Sayfaları Kliklemiştir.

"Merhaba ziyaretçi, IP adresin 44.212.99.248" Burdasın = > KaracaoglanBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol